hits

Mannen med ormeøynene - Mikkjel Fønhus

Boken ble gitt ut i 1951

152 sider i A5 format

Handling

Det var i tiden hvor en del finsker tok den lange turen fra Finland til de norske skoger for å skaffe seg et nytt liv. Et liv i villmarka uten de tyngende høye skattene som ble krevd i Finland. Heikki var en av disse. Han hadde, sammen med sin kone og sine to barn, tatt den lange turen. Langt inni skogene ved Øyungen hadde de slått seg ned. Med mye arbeid hadde de fått brent skog, skapt rugåkre, bygget et lite hus og en fjøs for dyra. Husene var uten vinduer og øvrig luksus folket i bygdene hadde. Heikki var en god jeger, dog ulik nordmenn i stilen. 

Byfolket heftet seg lite med finnlenderne langt uti skogene, men så seg etter hvert lei på at de jaktet så stort og så mye i det de selv anså som deres skoger og deres jaktområder. 

En gruppe menn tar seg derfor avsted de milene innover skogene som førte inn til Heikkis gårdsplass. De hadde hørt at Heikki var på reise til Sverige og tenkte å utnytte sjansen. Sjansen til å få en slutt på det som irriterte dem.

Boken handler om det nordmennene gjør, hvilke følger det får og hvordan Heikki som under handlingen er i Sverige vil håndtere dette når han returnerer. 

#Mikkjel #MikkjelFønhus #Mannnenmedormeøynene  #Anmeldelse #Bok #Naturbok #Bokklassiker #Fønhus #Bokanmeldelse HDI

Skoggangsmann - Mikkjel Fønhus

Boken ble utgitt 1917 og var Fønhus sin første utgitte bok 

151 sider i A5 format

 

Handling

Hans bor på den lille gården på trefothaugen i øståsen i Begnadalen sammen med sin bror Anders, sine to søstre og sin mor. De har ikke hatt det så enkelt etter at faren døde. Der Anders er pliktoppfyllende og tålmodig i arbeid på gården, er Hans mer fri av natur. Han liker bedre å renne i skog og mark på jakt og fiske og kjedes fort av låst arbeid på slått mark. 

Når det er messe i bygda er det vanlig at bygdas karer drikker og bruser med fjære mot hverandre. Ikke sjelden ser man slagsmål og menn som kjemper om å tykkes som harde karer. Med brennvin innabords takker sjelden Hans nei til en god slosskamp og når en Ådøling legger an på Ingrid som Hans har et godt øye til, er ikke Hans sen å be. Det hele ender fatalt da Hans, i fylla og slosskamp trekker kniv mot Ådølingen. 

I frykt for å bli tatt rømmer Hans til skogs. Han gir seg til å bo i naturen, gjemt for all folk. Men han må ha mat, han må ha ly og han må sove om natten.

Historien skildrer hvordan en ung mann havner i ulykka, hvordan stadige valg fører han i ulike uheldige omstendigheter og hvordan det hele ender. 

Boken er Mikkjel Fønhus sin først utgivelse og en bok som mange mener ble gitt ut som en opptakt til de senere bøker som han er virkelig kjent for. 

 

#Mikkjel #MikkjelFønhus #Skoggangsmann  #Anmeldelse #Bok #Naturbok #Bokklassiker #Fønhus HD

Jerv - Mikkjel Fønhus

Boken ble gitt ut i 1959

140 sider A5 format

Handling

Menneskene i vestlandsfjorden og i dalene innenfor fjorden lever av naturen. På den lille fjellgården, 500 meter over fjorden lever Heine Juvet med sine to aldrende foreldre og noen husdyr. Ingen kone vil bo her oppe, så han forblir ungkar, han er noen å førti år. Han drar sin kjelke i fjellene, setter opp snarer, revesakser, fisker og jakter. Og i fjellene er han ikke alene. Folket i bygda sier han er seig som villdyra selve.

Samen Bernt bor også i området. Egentlig fra Børgefjell, men har flyttet hit med sin familie for å jobbe med å passe rein for et tamreinselskap. Rein som går i dalene, i fjellet. Og heller ikke reinen er ensom. 

Det er en liten krabat, som en sterk hund, som en liten bjørn, som også lever i området. Jerven, og det er flere av disse. Rovdyr er de, og de forsyner seg  både av reinene som Bernt passer og av naturens øvrige dyr og fugler. 

En jerv forsyner seg av Heines rypefangst før Heine når i for å sanke den fra snarene. Dette oppdager Heine som setter ut en revesaks for å fange jerven. 

Og det er her man får stifte virkelig bekjentskap med den jerven som videre vil bli en av bokens hovedskikkelser. Det dyret som på mange måter vil imponere og fascinere leseren av denne boken.

#Mikkjel #MikkjelFønhus #Jerv #Anmeldelse #Bok #Naturbok #Bokklassiker #Fønhus HD

Av ulveslekt - Mikkjel Fønhus

Boken ble gitt ut i 1961

115 sider i A5 format

Handling

Ikke ofte kan man lese bøker hvor man får leve handlingen ved og inni et dyr. Ikke på en måte hvor dyret blir menneskeliggjort, men hvor man får forstå og oppleve hvordan det lever, virker og "tenker". Av ulveslekt er en slik bok. Boken handler om Grønlandshunden Storm som rømmer fra sine eiere, noen tyskere med opphold i Norge under annen verdenskrig. 

Storm rømmer under spesielle omstendigheter, et sammenstøt mellom norske og svenske soldater, og drar til skogs. Gjennom bokens herlige språk får man følge hunden og de som søker den fra den rømmer og til bokens slutt. 

Etter å ha lest denne boken, ble vi sittende i undring her i stua. I peisen spraket det lett av varme bjørkekubber. Alt annet lå også her. Hele handlingen fra boken. Naturen, dyrene og menneskene. Bragt til oss her i stua. Som på ekte. 

 

#Mikkjel #MikkjelFønhus #Ulveslekt #Grønlandshund  #Anmeldelse #Bok #Naturbok #Bokklassiker #Fønhus HD

Det hendte i Virdalsfjellet - Mikkjel Fønhus

Boken ble gitt ut i 1970

137 sider i A5 format

Handling

En fiskerkone forlater sin mann og to sønner for å bo inne i dalene med sin nye mann, en lite ansett kar med frynsete rykte. De to lever inne i marka, delvis av det rykter vil ha til er tyvslakt av samers reinsdyr. En handelsreisende reiser gjennom dalen der de to har slått seg ned. En handelsreisende som ikke er spesielt opptatt av å skjule sin skreppe med sølvmynter. Etter å ha reist fra bygda og inn i dalen forsvinner han. Paret nekter for å ha truffet han. Historien vil fortelle...

Mange år senere står bare fjøset til de to igjen i dalen. Inn i denne flytter Ingeman Skjom som bor der i perioder av året når han bedriver jakt på rev, rype og skogsfugl. Han bor her med hunden sin, Raggen. 

Det som så hender, beskrives i pitoreske ordelag hvor en får være med på naturopplevelser man sjelden får ta del i i annen litteratur. Finalen, eller avslutningen i boken, er stor. 

Hva hendte med de to som bodde i Virdalen mange år tilbake? Hvor ble det av den handelsreisende? Hva merker Ingeman av det liv som har vært levd der før, og hvilke hemmeligheter skjuler de store fjella?

Virdalsfjellet kan oversettes til Verdalsfjellet, men undertegnede er ikke på det rene om dette stemmer. 

 

#Virdalsfjellet    #Anmeldelse    #Fønhus   #Verdalsfjellet #Mikkjel #MikkjelFønhus  #Anmeldelse #Bok #Naturbok #Bokklassiker #Fønhus HD

Under Skagsnuten - Mikkjel Fønhus

Boken kom ut i 1973

144 sider i A5 format

Handling

I Skaget bor to brødre, Tørgrim og Herman Skaget. De er av ulik natur og av ulikt vesen. De samarbeider om livet i Skaget og forsøker etter beste evne å livnære seg med jakt, fiske, trearbeid og av den ene kua de har i fjøset. Livet i Skaget er ikke enkelt, men de klarer seg på et vis, i praktisk avhengighet av hverandre. Den eldste av brødrene blir tidlig i historien dømt for å ha tyvslaktet flere sau eid av andre som bor lengre ned i bygda. 

Historien forteller på et fantastisk vis om hvordan livet til de to brødrene utspiller seg i en periode av deres liv, spesielt i perioden etter at Tørgrim dømmes for sine ugjerninger. Forholdet mellom de to er ikke godt, tross at ingen av dem vil være alene. 

Hovedhandlingen, høydepunktet i boken, kan sies å være når to tømmerarbeidere finner et bjørnehi inne i Tredalen, noe innenfor Skaget. Tømmerhuggerne ønsker å selge informasjonen om hvor bjørnen har hi til rike jegere. Men da de to tømmerhuggerne er innom Skaget på tur ned fra Tredalen for å få solgt informasjonen, forteller de Skagebrødrene om hvor bjørnen har hi.....

I boken skildres gårdsliv, jakt, vinter, dyreliv og noe av livet i bygda. 

 

#Fønhus #Underskagsnuten #Skagsnuten #Bok #Mikkjelfønhus HD

 

Les mer i arkivet » Januar 2018 » Desember 2017